• به گالري نقاشي سيما آزرم نيا خوش آمديد
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   25 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
کپي  نقاشی پرنده اندازه: 60*40 cm
فقط جهت نمايش
رئال / رنگ روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 2
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   135 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی رقص باله و رنگ اندازه: 100*70 cm
قیمت:780,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
مدرن / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 3
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   39 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی مراسم زار اندازه: 60*40 cm
قیمت:290,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
سيمبليک رئال / پاستل ajax
نظردهی 1 کاربر 2
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   18 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی سر اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
تاش / پاستل ajax
نظردهی 0 کاربر 4
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   129 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی خدا لت دوم اندازه: 100*70 cm
قیمت:850,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
سيمبليک رئال / اسپري و رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   94 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی 5 لت سفید اندازه: 120*80 cm
قیمت:800,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
پست مدرن / اکريليک و پاستل ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   195 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی الهه ی نارسیوس اندازه: 120*80 cm
قیمت:3,170,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
سيمبليک رئال / ورق نقره و رنگ روغن ajax
نظردهی 2 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   110 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی مهربانوی بودا اندازه: 100*70 cm
قیمت:2,770,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
سيمبليک رئال / ورق طلا و رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   25 کاربر
هنرمند: سیما آزرم نیا
اثر  نقاشی روی بنمای اندازه: 100.100 cm
قیمت:1,870,000 تومان امکان خرید حضوری در تهران
تلفيقي / رنگ و روغن ajax
نظردهی 0 کاربر -1
0 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 12056 بار
  • افراد بازدیدکننده 9289 نفر
  • بازدید هفته گذشته 147 بار
  • بازدید امروز 22 بار